Ostraha objektů

Pro naše klienty zajistíme ideální fyzickou
ostrahu jejich objektu

O nás

Jsme Blesk servis s.r.o

Společnost BLESK Servis s.r.o. byla založena v roce 2006 z podnikání fyzické osoby „BLESK – Ing. Jiří Šindelář“, která je na trhu od roku 1991. Nový subjekt převzal veškeré stávající zakázky a postupně rozšířil pole působnosti na celou Českou republiku.

V letech 2008 až 2019 pak došlo k výraznému nárůstu počtu zakázek, jak ve státním, tak soukromém sektoru. V tomto období také došlo k převzetí
menších společností (BJP group, HEINCL) a vzniku partnerství se společnostmi podnikajícími ve stejných oborech (JE servis, MustangCrew). Zakázky všech těchto firem jsou manažersky vedeny společným týmem pracovníků.

Obrat mateřské společnosti BLESK Servis pravidelně roste, v roce 2018 překonal hranici 200 mil. Kč.

Snažíme se nabízet kvalitní a cenově velmi zajímavé služby, naší prioritou je individuální osobní přístup ke každému zákazníkovi. Jsme čistě rodinnou firmou, jediným jednatelem je syn zakladatele Jakub Šindelář.

Dlouhodobě zaměstnáváme více než 50 % osob se zdravotním znevýhodněním (status osoby zdravotně znevýhodněné nebo invalidní důchod). Vzhledem k této skutečnosti mohou naši klienti využít náhradní plnění dle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. § 148, odst. 9.

Obecné pojištění odpovědnosti naší společnosti činí v základním rozsahu 50.000.000,- Kč.

co děláme

Mezi naše hlavní činosti patří

Ostraha objektů

Ostraha staveb

Recepční služby

Ochrana obchodů

Ochrana majetku

Docházkové systémy

Ostraha

Chráníme Vás a váš majetek

Účelem fyzické ostrahy objektu zajišťované naší firmou je ochrana života a zdraví osob a majetku našich klientů. Zajišťujeme kontrolu pohybu osob a vozidel jak při vstupu do objektu, tak uvnitř.

Na základě našich zkušeností se pro zajištění perfektní ostrahy objektů zaměřujeme především na:

 • perfektní zmapování bezpečnostní situace daného objektu
 • stanovení konkrétních rizikových oblastí
 • vypracování detailní směrnice pro správně fungující ostrahu objektu s určením pracovních povinností zaměstnanců (strážných)
 • implementace vhodných preventivních opatření
 • pečlivý výběr zaměstnanců pro adekvátní zajištění požadovaných služeb a jejich následné odborné zaškolení
 • odpovídající výstroj a vybavení zaměstnanců
 • nepřetržitou koordinaci pracovních postupů a pohotovost řídících osob
 • zajištění součinností s PČR a Městskou policií při zjištění majetkové trestné činnosti

  Ostraha a ochrana každého objektu jsou efektivní za předpokladu, že jejich jednotlivé součásti jsou navzájem dobře propojené a dostatečně účinné.

Konkrétní požadavky jsou však vždy plně přizpůsobeny klientovi – zdarma Vám vypracujeme detailní směrnici, která bude kopírovat Vaše představy pro ostrahu daného objektu!

reference

Naši spokojení klienti

Podrobné a úplné reference zašleme na požádání.

Náhradní plnění

Co je náhradní plnění?

Zaměstnavatelé s více než 25 pracovníky mají povinnost zaměstnávat minimálně 4 % osob se zdravotním postižením dle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. Při nesplnění lze:

 • čerpat náhradní plnění odebráním služeb nebo výrobků od organizace, která zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením
 • odvést do státního rozpočtu ročně 2,5 násobek průměrné mzdy za každou zdravotně postiženou osobu, kterou firma dle povinnosti nezaměstnává
 • kombinovat odvod státu a náhradní plnění

Kolik ušetříte při využití náhradního plnění?

Z výše uvedených bodů je zřejmé, že v případě nevyužití náhradního plnění nebo vlastního zaměstnání OZP odvede firma s více než 25 zaměstnanci zbytečně do státního rozpočtu přes
85.000 Kč ročně (použita hodnota průměrné mzdy z r. 2019, tj. 34.125 Kč) a tato částka úměrně roste s počtem zaměstnanců dané společnosti a postupně se také zvyšuje s pravidelným růstem průměrné mzdy.

Konkrétní vyčíslení potřebného objemu náhradního plnění pro Vaši firmu Vám samozřejmě rádi zpracujeme.

Proč využít náhradní plnění od nás?

Náhradní plnění je pro nás „vedlejším produktem“, za využití služby v tomto režimu zákazník neplatí nic navíc. Na rozdíl od nákupu nepotřebných či často předražených výrobků obdržíte službu, kterou jste dosud využívali, a má pro Vás reálný význam.

Náhradního plnění využívá pouze zlomek našich stávajících klientů, i proto máme dostatečné kapacity pro nové zákazníky a nabízíme 100% krytí finančního objemu vyfakturovaných služeb.

Volná místa

Staňte se součástí našeho týmu

© copyright 2022 www.bleskservis.cz

Sídlo společnosti:
Ocelářská 1272/21
190 00 Praha 9 – Libeň

Created by rrdev