Rychlý kontakt

OSTRAHA

Účelem fyzické ostrahy objektu zajišťované naší firmou je ochrana života a zdraví osob
a majetku našich klientů. Zajišťujeme kontrolu pohybu osob a vozidel jak při vstupu do objektu, tak uvnitř.

Na základě našich zkušeností se pro zajištění perfektní ostrahy objektů zaměřujeme především na:

  • perfektní zmapování bezpečnostní situace daného objektu
  • stanovení konkrétních rizikových oblastí
  • vypracování detailní směrnice pro správně fungující ostrahu objektu s určením pracovních povinností zaměstnanců (strážných)
  • implementace vhodných preventivních opatření
  • pečlivý výběr zaměstnanců pro adekvátní zajištění požadovaných služeb a jejich následné odborné zaškolení
  • odpovídající výstroj a vybavení zaměstnanců
  • nepřetržitou koordinaci pracovních postupů a pohotovost řídících osob
  • zajištění součinností s PČR a Městskou policií při zjištění majetkové trestné činnosti

Ostraha a ochrana každého objektu jsou efektivní za předpokladu, že jejich jednotlivé součásti jsou navzájem dobře propojené a dostatečně účinné.

Konkrétní požadavky jsou však vždy plně přizpůsobeny klientovi – zdarma Vám vypracujeme detailní směrnici, která bude kopírovat Vaše představy pro ostrahu daného objektu!