Uklidíme Vaši stavbu, dům či byt do 24 hodin!

Poskytujeme náhradní plnění

Od 1. 1. 2012 dochází k omezení celkového objemu, který bude moci zaměstnavatel osob se zdravotním postižením fakturovat v rámci tzv. náhradního plnění.

Nově se zavádí limit ve výši 36 - ti násobku průměrné mzdy (průměrná hrubá měsíční mzda za 1. – 3. kalendářní čtvrtl. předchozího roku), orientačně tedy částka cca 860 tisíc na 1 osobu se ZPS.

Dodavatel nabízející NP pak bude moci použít pro fakturaci svým odběratelům, kteří NP potřebují, pouze tuto částku (860 tis.), vynásobenou průměrným přepočteným stavem svých zaměstnanců se ZPS za předcházející období, tj. za rok 2011.

PŘIPOMÍNÁME: DO 31. 12. 2011 ŽÁDNÝ LIMIT NEEXISTOVAL.

V roce 2011 tak mohla například firma, která zaměstnávala 10 osob se zdravotním postižením, fakturovat v rámci náhradního plnění i několik miliard ročně. Nově bude taková firma schopna fakturovat částku pouze 8, 6 mil. za celý kalendářní rok.

Povinnost firem zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu (§ 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) je nadále v platnosti s určitými úpravami. Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl i nadále činí 4 %.

Povinnost zaměstnavatelé plní:

a. Zaměstnáváním osob se ZP v pracovním poměru
b. Odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením …
c. Odvodem do státního rozpočtu (2, 5 násobku prům. měs. mzdy za 1. – 3. čtvrtl. za rok, v němž povinnost odvodu vznikla. Za rok 2011 činí odvod na 1 nesplněného zaměstnance se ZP 59 315,- Kč), nebo vzájemnou kombinací uvedených v písmenech a) až c).

Co je náhradní plnění - zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností.

Certifikáty

Poptávka

Kontakt

Sídlo firmy:
Ocelářská 1272/21
190 00 Praha 9 - Libeň

Vedený u městského soudu v Praze oddíl C, vložka 118507

Číslo účtu: 
78-491190207/0100 u Komerční banky

IČ: 27607429
DIČ: CZ27607429

Provozovna Milevsko:
Sažinova 888
399 01 Milevsko
tel./fax: +420 382 553 095

© Blesk Servis s.r.o., CMS TYPO3 - bednarik.org