Uklidíme Vaši stavbu, dům či byt do 24 hodin!

Co je náhradní plnění

Náhradní plnění - zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností.

Zákon o zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností.

Řešení povinnosti zaměstnavatelů zaměstnávat občany s ZPS (tzv. povinný podíl). 

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. § 148, odst. 9
Zaměstnavatel je povinen zaměstnat občany se změněnou pracovní schopností ve výši povinného podílu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu svých zaměstnanců (dále jen povinný podíl). Povinný podíl u zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci činí 4%. 

§18 (1) vyhláška č. 518, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti:
Pro účely plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, podle § 81 odst.2 písmene b) zákona se počet osob ze zdravotním postižením, které si zaměstnavatel může započítat do plnění povinného podílu, se vypočte tak, že z celkového objemu plateb, uskutečněných za výrobky, služby nebo zakázky, které zaměstnavatel odebral od jednotlivých právnických nebo fyzických osob uvedených v § 81 odst. 2 písm. b) zákona ve sledovaném kalendářním roce, se odečte daň z přidané hodnoty a výsledná částka se vydělísedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku, vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí. 

Příklad výpočtu odvodu do státního rozpočtu za pracovníky s ZPS ( dle Zák.práce § 24 ). Odvod do státního rozpočtu dle § 24 za rok 2007 činí za jednoho pracovníka 2,5 násobek průměrné mzdy, což je 52,797,50,- Kč ročně. 

Odběrem služeb od firmy Blesk Servis s.r.o. mohou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci plnit svou povinnost dle ustanovení § 24 odst. 3b č. 435/2004 Sb. zákona o zaměstnanosti. 

Firma Blesk Servis s.r.o. je schopna u Vás vyřešit a zajistit v rámci našich služeb povinnost zaměstnavatelů zaměstnávat občany s ZPS (tzv. povinný podíl ).

Při odebrání služby od firmy zaměstnávající 50% občanů se ZPS,záleží na objemu plateb odebraných ve sledovaném kalendářním roce, k započtení do plnění povinného podílu. Mění se každoročně s výpočtem Českého statistického úřadu k průměrnému měsíčnímu výdělku z předcházejícího kalendářního roku. 

V případě konkrétních čísel pro Vás jsme ochotni vše s Vámi konzultovat na dané podmínky.

Certifikáty

Poptávka

Kontakt

Sídlo firmy:
Ocelářská 1272/21
190 00 Praha 9 - Libeň

Vedený u městského soudu v Praze oddíl C, vložka 118507

Číslo účtu: 
78-491190207/0100 u Komerční banky

IČ: 27607429
DIČ: CZ27607429

Provozovna Milevsko:
Sažinova 888
399 01 Milevsko
tel./fax: +420 382 553 095

© Blesk Servis s.r.o., CMS TYPO3 - bednarik.org