Uklidíme Vaši stavbu, dům či byt do 24 hodin!

Politika jakosti

Společnost BLESK Servis s.r.o. je dodavatelem služeb v oblasti správy a údržby nemovitostí s působností především v Jihočeské, Severočeské, Pražské a Středočeské oblasti. Součástí strategického záměru je neustálé rozšiřování stávajících a zavádění nových služeb při udržení jejich vysoké kvality. Pro udržení a další rozšíření svých podnikatelských aktivit a zajištění maximální spokojenosti zákazníků musí společnost vytvořit podmínky pro naplnění všech požadavků stávajících i budoucích zákazníků.

Naše společnost se chce orientovat zejména na pružnost a rychlost služeb tak, abychom mohli co nejrychleji reagovat na požadavky trhu.

Pro trvalé zvyšování jakosti dodávaných služeb přijímá společnost následující zásady:

 1. Pro zabezpečování trvalého zlepšování systému managementu jakosti bude společnost využívat nejnovější poznatky v oboru podnikání a příbuzných oborech.
 2. Pro naplňování požadavků zákazníků bude společnost shromažďovat, analyzovat a využívat zpětné informace o jejich spokojenosti s dodávanými službami.
 3. Společnost bude průběžně a trvale zvyšovat kvalifikaci všech zaměstnanců dle vyplývajících potřeb.
 4. Společnost bude zajišťovat technologie potřebné k zajištění jakosti dodávaných služeb a bude zlepšovat organizaci práce za účelem zvyšování prosperity.
 5. Při výběru dodavatelů materiálu a zboží bude společnost spolupracovat pouze s dodavateli schopnými plnit požadovanou jakost a termíny.

K podpoře politiky jakosti se majitel zavazuje:

 • Vytvářet podmínky a zdroje nezbytné ke splnění stanovených cílů a kontrolovat jejich účelné využívání.
 • Při naplňování politiky a určování nových cílů vždy přihlížet k přání a požadavkům zákazníků.

K plnění politiky jakosti přijímáme tyto (obecné - dlouhodobé) cíle:

 • Všichni vedoucí zaměstnanci jsou zodpovědní za zvyšování jakosti svých činností.
 • Do zvyšování jakosti činností bude zapojen každý zaměstnanec společnosti.
 • Zvyšování jakosti musí být nepřetržitý, plánovitý a systematický proces, soustavně sledovaný.
 • Společnost se musí řídit požadavky obchodních partnerů a uživatelů, a to jak uvnitř společnosti, tak i mimo ni.
 • Důležití dodavatelé musí být vtaženi do naší politiky jakosti.
 • Neustálé zlepšování je jedním ze základních cílů vedení společnosti.
 • Výchově a soustavnému vzdělávání zaměstnanců musí být věnována náležitá pozornost.
 • Politika jakosti musí být ve společnosti tak rozšířená, že si ji osvojí každý zaměstnanec.
 • Vedení společnosti je přesvědčeno o správnosti stanovené politiky jakosti a bude se pravidelně přesvědčovat o pokroku při její realizaci.

Konkrétní měřitelné a měřené cíle jakosti na období cca 1 roku stanovuje generální ředitel vždy na základě přezkoumání systému managementu jakosti. Abychom dokázali dosáhnout spokojenosti zákazníků ve všech oblastech, zavedla společnost systém managementu jakosti ve shodě s normou ČSN EN ISO9001:2001. Tentosystém jí umožňuje zvyšovat účinnost všech procesů systému managementu jakosti a neustále zlepšovat jeho efektivitu.

Ing. Jiří Šindelář - generální ředitel

Certifikáty

Poptávka

Kontakt

Sídlo firmy:
Ocelářská 1272/21
190 00 Praha 9 - Libeň

Vedený u městského soudu v Praze oddíl C, vložka 118507

Číslo účtu: 
78-491190207/0100 u Komerční banky

IČ: 27607429
DIČ: CZ27607429

Provozovna Milevsko:
Sažinova 888
399 01 Milevsko
tel./fax: +420 382 553 095

© Blesk Servis s.r.o., CMS TYPO3 - bednarik.org