Uklidíme Vaši stavbu, dům či byt do 24 hodin!

Environmentální politika

Společnost BLESK Servis s.r.o. je dodavatelem služeb v oblasti správy a údržby nemovitostí s působností především v Jihočeské, Severočeské, Pražské a Středočeské oblasti. Součástí strategického záměru je neustálé rozšiřování stávajících a zavádění nových služeb při udržení jejich vysoké kvality. Pro udržení a další rozšíření svých podnikatelských aktivit a zajištění maximální spokojenosti zákazníků musí společnost vytvořit podmínky pro naplnění všech požadavků stávajících i budoucích zákazníků. Naše společnost se chce orientovat zejména na pružnost a rychlost služeb tak, abychom mohli co nejrychleji reagovat na požadavky trhu.

BLESK Servis s.r.o. přijímá pro naplnění environmentálních požadavků tyto zásady:

 1. Při všech činnostech souvisejících s realizací produktů a služeb poskytovaných společností, dodržovat platné právní předpisy v oblasti ochrany životního prostředí.
 2. Při všech činnostech souvisejících s realizací produktů a služeb poskytovaných společností přijímat opatření k omezení vzniku odpadů a ke snižování spotřeby energií. Tyto zásady naplňovat zejména při zavádění nových technologií.
 3. Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí rozpracovat do interní dokumentace s určením odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců a dbát na jejich důsledné dodržování.
 4. Periodicky vzdělávat a školit všechny zaměstnance v oblasti požadavků na ochranu životního prostředí.
 5. Při výběru dodavatelů materiálu, zboží a služeb hodnotit jejich způsobilost s ohledem k ochraně životního prostředí.

K podpoře environmentální politiky se společnost zavazuje:

 • Plánovat zdroje nezbytné pro plnění stanovených cílů
 • V pravidelných intervalech rozpracovávat tuto politiku do hodnotitelích cílů a cílových hodnot
 • Vytvářet podmínky ke splnění cílů, v pravidelných intervalech kontrolovat, vyhodnocovat jejich plnění a účinnost
 • Na základě vyhodnocení plnění a účinnosti jednotlivých cílů přijímat potřebná opatření k odstranění nedostatků a stanovovat nové cíle zajišťující neustálé zlepšování životního prostředí a snižování nákladů
 • Při naplňování environmentální politiky spolupracovat s příslušnými úřady, zákazníky a dodavateli s cílem demonstrovat svoji snahu o zajištění ochrany životního prostředí
 • Environmentální politika musí být ve společnosti, tak rozšířená, že si ji osvojí každý zaměstnanec
 • Vedení společnosti je přesvědčeno o správnosti stanovené politiky jakosti a bude se pravidelně přesvědčovat o pokroku při její realizaci.

Konkrétní měřitelné a měřené cíle jakosti na období cca 1 roku stanovuje generální ředitel vždy na základě přezkoumání systému managementu jakosti a environmentálního systému. Abychom dokázali dosáhnout spokojenosti zákazníků ve všech oblastech, zavedla společnost vedle systému managementu jakosti i environmentální systém ve shodě s normou ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2005. Tyto systémy jí umožňí zvyšovat účinnost všech procesů systému managementu jakosti i systém environmentálního managementu a neustále zlepšovat jeho efektivitu.

Ing. Jiří Šindelář - generální ředitel

Certifikáty

Poptávka

Kontakt

Sídlo firmy:
Ocelářská 1272/21
190 00 Praha 9 - Libeň

Vedený u městského soudu v Praze oddíl C, vložka 118507

Číslo účtu: 
78-491190207/0100 u Komerční banky

IČ: 27607429
DIČ: CZ27607429

Provozovna Milevsko:
Sažinova 888
399 01 Milevsko
tel./fax: +420 382 553 095

© Blesk Servis s.r.o., CMS TYPO3 - bednarik.org